Hoppa till innehåll

Bitcoin kurs

Bitcoin brukar ofta anses vara en digital valuta som fungerar som ett alternativ till en centralbankskontrollerad fiat-valuta. Dock är det viktigt att komma ihåg att det sistnämnda får sitt värde på grund av att det ges ut av en monetär myndighet och används fritt inom ekonomin. Bitcoins nätverk å andra sidan är decentraliserat och man använder det väldigt sällan i den vardagliga ekonomin.

Man kan till viss del påstå att Bitcoins värde fungerar lite på samma sätt som det hos ädelmetaller. Båda har begränsningar när det gäller utbud och de kan användas på olika sätt. Ädelmetaller så som guld kan till exempel användas inom industrin medan Bitcoins underliggande teknologi, som kryptovaluta, blockchain kan användas över vissa delar inom den finansiella serviceindustrin. Bitcoins digitala ursprung innebär att det är mycket möjligt att man kan kunna använda det även inom vardagliga transaktioner en dag.

Köpa Bitcoin med Swish

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en decentraliserad kryptovaluta som skapades så tidigt som 2008 av en person eller en grupp av personer som använde sig av aliaset Satoshi Nakamoto. Bitcoin lanserades i januari följande år.

Bitcoin är en så kallade peer-to-peer digital valuta. Detta betyder att alla transaktioner sker direkt mellan olika individer utan någon bank eller annan mellanhand. Enligt Nakamoto själv så skapades Bitcoin för att kunna möjliggöra direkttransaktioner mellan två olika parter utan att transaktionen ifråga skulle behöva gå igenom en finansiell institution först.

Vad många inte vet är att det finns andra exempel på decentraliserade digitala valutor som fanns till redan innan Bitcoin, men Bitcoin är officiellt den första som faktiskt hittade ut på marknaden.

Vad är det som ger traditionella valutor värde?

Det finns tre olika nyckelfaktorer som ger en valuta dess användbarhet; brist, delbarhet, godtagbarhet, portabilitet, hållbarhet och hur det kan stå emot förfalskning. Dessa kvaliteter är vad som låter en valuta kunna användas inom en ekonomi. De begränsar också riskerna för inflation och ser till att en valuta är trygg och saker att använda.

En valuta är användbar om den fungerar som värdeförvaring, eller med andra ord att man kan lita på att det håller relativt samma värde över en längre tid. Under historien så finns det flera olika samhällen som använts sig av olika ädelmetaller och andra handelsvaror för att betala för varor och tjänster då de ansågs ha ett relativt stabilt värde.

Istället för att släpa runt på olika kvantiteter av varor så som kakaobönor, guld eller andra typer av pengar, så började samhällen så småningom att använda sig av olika präglade valutor som ett alternativ. De första versionerna av dessa valutor använde sig ofta av olika metaller så som guld, silver och brons som alla hade lång hållbarhet och hade en väldigt liten chans till nedvärdering.

Valutorna får i sin tur sina värden från en viss debatt. Från en början så kom deras värde från olika fysiska egenskaper. Guld till exempel får sitt värde ifrån hur svårt det är att bryta fram i kombination med dess lyster och renhet.

Idag består de flesta valutor av papperspengar som saknar dessa egenskaper som du skulle hitta hos ädelmetaller. Under en lång tid så låg papperspengars värde i det guld som det representerade. Även idag finns det vissa valutor som fortfarande fungerar på samma sätt.

Efter en tid så övergav man denna guldstandard i ett försök att minska oron gällande det guld som fanns tillgängligt. Vid det här laget så började många globala valutor att klassas som fiat. En fiatvaluta är en valuta som genereras av en regering och backas inte av någonting annat än förväntningen att man kommer att acceptera valutan som betalningsmetod.

Idag är de flesta större valutorna över hela världen så kallade fiat.

Varför har en kryptovaluta som Bitcoin ett värde?

Till skillnad från fiat så backar Bitcoin inte av några regeringsmyndigheter och det har heller inget system av banker som kan hjälpa till att sprida dess användning. Istället är det ett decentraliserat nätverk av självständiga nodes som är ansvariga för att bekräfta alla transaktioner inom Bitcoins nätverk. Det finns ingen fiat-myndighet eller regering eller annan form av monetär myndighet som kan kliva in och agera motpart mot eventuella risker om en transaktion skulle gå fel.

Med det sagt så påminner även kryptovalutor till viss del om fiat då det finns en begränsning på tillgång samtidigt som det inte kan förfalskas.

köpa kryptovaluta Ethereum

Vad påverkar Bitcoins värde på kursen?

Om du följer Bitcoins kurs så kommer du säkert märka att det kan svänga både upp och ner relativt snabbt. Till skillnad från andra sorters valutor så är det fortfarande en relativt ny valuta vilket innebär att det fortfarande inte har hittat samma stabilitet och ett normalvärde som du kan hitta hos till exempel fiatvalutor.

Bitcoins volatilitet kan på många sätt jämföras med en aktie vars värde påverkas av hur marknaden och investerarna agerar. Precis som hos aktier så beror Bitcoins värde till stor del på efterfrågan och tillgång. Precis som med guld så finns det en begränsning på hur mycket bitcoins som någonsin kommer att finnas. När väl denna gräns har uppnåtts så kommer man inte att generera några nya bitcoins och denna brist har en påverkan på priset.

Om efterfrågan är större än tillgången så kommer värdet på Bitcoin att stiga, medan om tillgången är större än efterfrågan så kommer värdet att sjunka.

Så vad påverkar efterfrågan på Bitcoin? Det finns en hel del som kan göra det. När Bitcoin först hittade ut på marknaden för lite mer än 10 år sedan så var dess värde väldigt lågt. Dels för att det var väldigt enkelt för miners att generera fler Bitcoins och dels för att intresset helt enkelt inte var så stort. Med åren så har intresset för Bitcoins vuxit vilket har lett till en större efterfrågan. Samtidigt så har det blivit allt svårare och framförallt dyrare för miners att generera bitcoins vilket också har bidragit till att pusha upp priset.

Annat som har påverkat värdet är bland annat olika nyheter runt Bitcoin. När till exempel Elon Musk gick ut med information om att Tesla skulle investera och acceptera Bitcoin som betalmetod så gick kursen på Bitcoins upp. I samband med att olika myndigheter började prata om att införa skatter och olika lagar för att reglera Bitcoins så gick kursen ner.

Kommer priset på Bitcoin att fortsätta att stiga?

Det är väldigt svårt att svara på. I takt med att Bitcoin och andra kryptovalutor har börjat växa i popularitet så kan det ibland kännas som att man ser och hör prat om kryptovalutor och kanske framförallt Bitcoin precis överallt. Även på tv och i nyheterna verkar det finnas en ändlös ström av så kallade experter som lovordar denna kryptovaluta och uppmuntrar folk att köpa köpa köpa!

Även det faktum att många kändisar och influensers har hoppat på trenden bidrar i sig också till Bitcoins popularitet. Men för att vara säker på att Bitcoins värde verkligen kommer att fortsätta att stiga så som många påstår så är det som sagt flera saker som spelar in, och det är framförallt allt efterfrågan fortsätter att vara hög även i fortsättningen.

Precis som hos många andra typer av investeringar så finns det inga garantier för huruvida Bitcoins värde kommer att fortsätta att stiga, även om det finns gott om människor som skulle vilja påstå det. Av den anledningen så är investeringar absolut ingenting som du bör ta lätt på och du bör aldrig investera mer än vad du har råd att förlora om det skulle visa sig att du inte har turen på din sida.

Vem är Satoshi Nakamoto?

Bitcoins ursprungliga grundare gick under pseudonymen Satoshi Nakamoto och man vet idag inte vem eller vilka dessa personer är.

Nakamoto publicerade ett så kallat whitepaper den 31 oktober 2008 där han beskrev i detalj hur man skulle kunna implementera en peer-to-peer digital valuta. Man föreslog användandet av ett decentraliserat register där varje transaktioner packades in i så kallade ”blocks” där de skyddades av kryptografiska algoritmer – hela detta system skulle senare kallas blockchain.

Bara två månader senare den 3 januari 2009 så skulle Nakamoto bli den första att generera det första blocket på Bitcoins nätverk vilket i sin tur lanserade världens första kryptovaluta. Bitcoins pris var då 0 dollar och de flesta bitcoins genererades helt enkelt genom mining som under den tiden kunde göras på vanliga datorer. Den första faktiska transaktionen med bitcoin skedde den 22 maj 2010 då programmeraren Laszlo Hanyecz köpte två pizzor för 10 000 Bitcoins. Hade denna transaktion genomförts idag så hade de där två pizzorna, beräknat på Bitcoins nuvarande värde, sålts för 478 miljoner dollar. Man började handla med Bitcoin i juli 2010 då dess värde varierade mellan endast 0.0008 och 0.08 dollar.

Nakamoto lämnade senare över nätverksnyckeln och kontrollen över koderna över till Gavin Andresen som senare blev huvudutvecklaren på Bitcoin Foundation. Under åren så har flera olika människor över hela världen bidragit till att förbättra kryptovalutans mjukvara genom att förstärka dess svagheter och lägga till nya egenskaper. Bitcoins källkod listar mer än 750 olika personer som har hjälpt till att bidra till att utveckla Bitcoin över åren.