Hoppa till innehåll

Ethereum

  • av
Ethereum

Ethereum är en blockkedje-baserad plattform mest känd för dess kryptovaluta. Ethereums kryptovaluta brukar kallas ether, eller ETH eller rakt av ethereum. Det som möjliggör valutan och plattformen som bär den är samma principer som gör all annan blockkedje-teknologi säker. Det vill säga dess distribuerade nätverksmodell.

Förutom kryptovalutan möjliggör Ethereum-plattformen ett decentraliserat applikationsnätverk – som kallas dApps. Notera att så kallade smarta kontrakt, som skapas på plattformen är centrala för hur plattformen fungerar.

Likt många andra liknande tjänster och valutor som bygger på blockkedjeteknologi använder Ethereum smarta kontrakt i förening med block-kedjeteknologin. Men till skillnad från exempelvis Bitcoin har Ethereum-blockkedjan ett programspråk som gör det möjligt för utvecklare att skriva program där blockkedjans transaktioner hanterar och automatiserar specifika resultat. Det är detta program som kallas ett smart kontrakt.

Som kryptovaluta hamnar Ethereum på andra plats i marknadsvärde. Förstaplatsen har Bitcoin.

Ethereum i korthet:

  • Ethereum är en blockkedje-baserad plattform bäst känd för dess kryptovaluta – ETH.
  • Blockkedjeteknologin som bakom Ethereum bygger på att det går att skapa och underhålla säkra digitala huvudböcker.
  • Bitcoin och Ethereum har många likheter men de skiljer sig från varandra visionärt.
  • Ethereum håller på att flytta till ett operationellt protokoll som gör det lönsamt för dem med många ETH att genomför transaktioner.

Hur fungerar Ethereum?

Föreställ dig en lång kedja av block som är sammankopplade med varandra: där all information om varje del/block är känt hos alla medlemmar längs hela blockkedjan, eller blockkedje-nätverket. Detta skapar en consensus i systemet där alla är överens om statusen och situationen i Ethereum-nätverket. Nya block läggs kontinuerligt till i den redan långa kedjan. Det görs för att processa transaktioner och, som det heter, mina nya ether-mynt – eller för att genomföra smarta kontrakt för dApps.

I grunden betyder det här att det finns ett omfattande datornätverk runt om i hela världen som upprätthåller Ethereum-kedjans nätverk. Varje förändring i kedjan kräver att det råder digital konsensus – alla måste gå med på det. Ingen enskild individ eller nätverk av deltagare skulle kunna ta över majoritetskontrollen av plattformen. Det betraktas som omöjligt att framgångsrikt manipulera Ethereums blockkedja.

Notera att Ethereumplattformen kan stödja många andra applikationer – det vill säga inte bara kryptovalutan. Användarna eller deltagarna i Ethereum nätverk kan skapa, publicera och monetarisera och använda ett brett utbud av applikationer på plattformen. Och de kan göra det genom att betala med ETH eller en annan kryptovaluta.

Den historiska bakgrunden till Ethereum

Personen som krediteras med att ha uppfunnit eller tagit initiativ till det ursprungliga Ethereum-konceptet heter Vitalik Buterin. Han publicerade ett “white paper” för att introducera Ethereum år 2013. 2015 lanserade plattformen av Vitalik Buterin och Joe Lubin, som är grundarna av ConsenSys som är ett mjukvaruföretag inom blockkedjeteknologi. De förstod från dag ett att potentialen för Ethereum var större än att möjliggöra handel med en virtuell valuta – att det skulle bli mer än en av många kryptovalutor på marknaden.

2016 fik en grupp nätverksdeltagare majoritetskontroll av Ethereum blockkedjan. De ville stjäla ether till ett värde av 50 miljoner dollar. Det var pengar som hade samlats ihop till det så kallad DAO-projektet. Merparten av nätverket valde att dra tillbaka och ogiltigförklara stölden genom att invalidera Ethereum-blockkedjan och godkänna en blockkedja med en reviderad historia. Men en bråkdel av närverket vald att behålla original-versionen av Ethereum-kedjan. Den ursprungliga versionen av Ethereum gick sin egen väg för att bli kryptovalutan Ethereum Classic, förkortat ETC.

Sedan lanseringen av Ethereum, har ether som kryptovaluta växt och är idag den näst största kryptovalutan på marknaden. Endast Bitcoin är större.

En jämförelse mellan två kryptovalutor

Ethereum jämförs av naturliga orsaker ofta med Bitcoin. Men trots att de båda kryptovalutorna har många likheter bör investerare vara noga med att förstå vad som skiljer dem åt

Ethereum beskrivs ofta som “den programmerbara blockkedjan”. Den positionerar sig som ett elektroniskt, programmerbart nätverk med många applikationer. Bitcoin å andra sidan, skapades endast för att stödja kryptovalutan som sådan.

Det maximala antalet bitcoins som kan vara i cirkulation är 21 miljoner. ETH har ingen sådan övre gräns. Men tiden det tar att mina ETH eller processa ett block ETH sätter en gräns för hur många mynt som kan brytas varje år. År 2021 låg cirkulationen av Ethereum mynt på 118 miljoner.

En annan mycket stor skillnad mellan bitcoin och ETH är hur de hanterar avgifter. Dessa avgifter, på engelska kallas de för “gas” i Ethereum nätverket, betalas av deltagarna i Ethereum-transaktioner. Avgifterna i bitcointransaktioner, däremot, absorberas av det bredare Bitcoin-nätverket.

En mycket stor gemens nämnare är att såväl Ethereum och Bitcoin konsumerar stora mängder energi. Orsaken till detta är att båda kedjorna använder det så kallade “proof-of-network” protokollet. Det är en metod som kräver stora mängde datorkraft, annars kan den inte göra valideringarna och det går inte att mina valutorna. Ethereum har dock tagit ansvar på det här området och går nu stegvis över till att annat protokoll: det heter proof-of-stake och drar avsevärt mindre energi.

Ethereum och kryptovalutor – hur ser framtiden ut?

Uppgraderingen till det så kallade proof-of-stake-protokollet innebär två saker:

1. Användarna kan validera sina transaktioner och mina nya ETH baserad på deras ether-innehav.

2. Nätverket får större kapacitet vilket stödjer dess tillväxtambitioner: det är ett smart sätt att adressera kroniska “förstoppningar” och infarkter i systemet. Något som drivit upp den så kallad “gas”-avgiften.

Uppgraderingen heter Eth2.

Allt fler tillämpar Ethereum, inte minst av större företag med hög svansföring. Till exempel inledde Advanced Micro Devices (AMD) ett samarbete med ConsenSys år 2020 för att skapa ett datanätverk baserat på Ethereum-plattformen. Och redan 2015 inledde Microsoft ett partnerskap med ConsenSys. Det gjorde man för att utveckla blockkedjan som en SaaS-lösning, alltså software as a service-system – fast som EBaaS. Det vill säga “Etherum Blockchain as a Service”. Det gjorde man på Microsofts molnlösning Azure.

Hur köper man Ethereum?

Som investerar kan man använda någon av de otal handelsplattformar för kryptovalutor som finns på marknaden. Ethereum stöds till exempel av börser som Coinbase, Kraken, Gemini och Binance. Ethereum stöds också av mäklare som Robinhood.

Hur skapar Ethereum pengar?

Ethereum är inte en centraliserad organisation som skapar pengar. Istället fungerar det som så att mindre och validerar får ETH-belöningar för deras insats. Det vill säga deras insats i att mina och validera operationen i nätverket.