Hoppa till innehåll

Kryptovalutor

 • av
kryptovalutor

Från början skapade principerna för blockchain en slags motkultur bland dem som var trötta på det traditionella finansiella systemet. Sedan dess har kryptomarknadens popularitet ökat dramatiskt, både bland investerare och helt vanliga människor. Idag finns det tusentals olika kryptovalutor som cirkulerar – men trots detta är det få som faktiskt förstår sig på de digitala valutorna.

Kryptovaluta definieras som varje form av valuta som existerar digitalt och som använder kryptografi för att säkra transaktioner. Det som skiljer kryptovaluta från andra former av valuta – som den svenska kronan – är att det inte är någon centralbank som utfärdar den. Istället använder kryptovaluta sig av en decentraliserad plattform, mer känd som blockchain, som i grunden är en sorts offentlig huvudbok. Blockchain lagrar varje kryptovalutatransaktion som någonsin har (och någonsin kommer) att genomföras.

Nya mynt genereras genom processen “mining”, som i huvudsak betyder att datorer löser en massa matematiska ekvationer i stor skala. När dessa ekvationer är lösta utfärdas i sin tur nya kryptomynt, och de som arbetar med mining blir belönade med mynt.

 • Kryptovalutor är digitala tillgångar baserade på nätverk fördelade över ett stort antal datorer. Detta möjliggör för valutorna att klara sig utan regeringar och centrala myndigheter.
 • Fördelarna med kryptovalutor är bland annat billigare och snabbare transaktioner. Dessutom minskar risken för korruption då de inte kontrolleras av några centraliserade system.
 • Nackdelarna med kryptovalutor är bland annat deras prisvolatilitet och höga energiförbrukning i samband med mining av valutorna.

Så fungerar kryptovalutor i sin enkelhet

Majoriteten av alla kryptovalutor fungerar utan något stöd från en centralbank eller regering. Istället förlitar de sig på en decentraliserad teknik som kallas blockchain.

Kryptovalutor, som du säkert förstått, existerar inte som en hög med fysiska sedlar eller mynt. Istället existerar de endast på internet. Således kan de betraktas som virtuella enheter, vars värde bestäms av marknadskrafter skapade av de som vill köpa eller sälja dem.

Kryptovalutor skapas genom en process som kallas för mining, vilket innebär att man använder sig av datorkraft för att lösa komplexa matematiska problem för att utvinna mynt. Användare kan i sin tur också köpa valutor från olika börser och mäklare, som de sedan kan spara och spendera med hjälp av sina kryptoplånböcker.

Blockchains fungerar vanligtvis via Proof-of-Work (PoW) eller Proof-of-Stake (PoS)-konsensusalgoritmer. PoW fungerar tack vare miners som ofta utser specifika datorer för själva processen. PoS går istället på något som kallas för staking. I detta system delas belöningar ut för att hjälpa till att driva processen genom att lagra tillgångar i vissa utsedda plånböcker.

Kryptomining – processen för att utvinna kryptovaluta

I föregående stycke berörde vi smått vad kryptomining är och hur det fungerar. Miningprocessen är vital för alla kryptovalutor, och därför tycker vi det är så viktigt att gå djupare in på vad det är och hur det fungerar.

Definitionen av kryptomining är processen att samla in kryptovaluta som en belöning för att lösa komplexa matematiska problem och registrera data till en så kallad blockchain.

Anledningen till att vissa individer ger sig på att utvinna kryptovaluta är för att de helt enkel söker en inkomstkälla och gärna vill ha mer ekonomisk frihet utan inblandning av regeringar eller banker. Exempelvis verifierar kryptominers transaktioners legitimitet i utbyte mot Bitcoin som en belöning för deras hårda arbete.

En kryptovalutas blockchain är konstruerad på grunden av transaktioner. En blockchain är en samling länkade block innehållande viktig information, som “kryptografiska hash”. De block som utgör en blockchain är samlingar av transaktioner som läggs till i huvudboken. Detta ger en viss transparens, eftersom de som är delaktiga i nätverket kan se vilka transaktioner som läggs till i en blockchain.

Nästa fas i mining-processen är att sammanställa en lista över alla transaktioner som sedan ska ingå i ett nytt datablock. Detta gör att dubbla avgifter tas och istället hålls ett permanent och offentligt register genom att lägga till transaktionen i en blockchain när verifieringen är klar. All information som lagras i en blockchain är oföränderlig, det vill säga att den inte kan ändras eller manipuleras.

När det väl finns tillräckligt med transaktioner i blocket läggs mer information till och därmed även ett nytt block som sammankopplas med det förra. Miners kontrollerar dock först huruvida det obekräftade blocket är giltigt eller inte.

Olika kryptovalutor

Kryptovalutor kan klassificeras i följande två grupper: kryptovalutor (bitcoin och altcoins) samt tokens (tillgångar som existerar inom en plattforms blockchain). För närvarande finns det tusentals olika kryptovalutor och respektive tokens. Ändå är det bara ett fåtal som blir erkända världen över. De mest kända kryptovalutorna i skriven stund är:

1.     Bitcoin (BTC)

Bitcoin är den ursprungliga kryptovalutan. Om du vill handla med kryptovaluta online är troligen Bitcoin den valuta som kommer finnas som alternativ. Precis som Bitcoin är den kryptovaluta som blivit mest allmänt accepterad, är det även den som blivit populärast gällande investeringar i kryptovalutor.

2.     Ethereum (ETH)

Ehtereum lanserades för första gången i 2015 och har sedan dess blivit en av de främsta kryptovalutorna. Efter lanseringen av Bitcoin och dess framgång sökte många människor sig efter nyare digitala valutor i hopp om att dessa också skulle öka i värde, varav Ethereum var en attraktiv sådan. Ethereum hänvisar också till blockchain-teknologin som används för att registrera transaktioner, men också själva myntet och till och med ett specifikt programmeringsspråk.

3.     Ripple (XRP)

Ripple är ett nätverk för överföring av pengar utformat för att tillgodose behoven hos finansbranschen. XRP är dess kryptovaluta som är skräddarsydd för att fungera på Ripple-nätverket och som konsekvent listas bland de fem bästa kryptovalutorna efter börsvärde.

4.     Litecoin (LTC)

Litecoin släpptes 2011 och är än idag en av de främsta kryptovalutorna på global nivå. Litecoin är baserat på ett globalt betalningsnätverk med en öppen källkod och skiljer sig från Bitcoin i aspekter som snabbare blockskapningshastighet och användning av Scrypt som ett Proof-of-Work (PoW)-schema.

5.     Binance (BNB)

Binance är fortfarande en relativt ny kryptovaluta men trots sina unga år rekommenderar många investeringar i den. Ursprungligen handlades BNB på Ethereums blockchain, men numera är BNB Binance Chains ursprungliga valuta.

Vad påverkar värdet på kryptovalutor?

Till skillnad från statligt reglerade valutor så stöds kryptovalutor alltså inte av en guldreserv. Så vad är det egentligen som avgör dess värde? Jo, värdet på kryptovalutor bestäms av ett visst antal faktorer och några av dessa är:

Utbudet och efterfrågan

Man kan absolut säga att teorin om utbud och efterfrågan är med att bestämma kryptovalutors pris. Denna teori bestämmer förhållandet mellan utbudet av en viss vara eller tjänst och efterfrågan på den, för att sedan se vilken effekt det har på dess pris. Teorin beskriver fluktuationerna i priset på allt som kan bytas ut på en marknad. Om en kryptovaluta är en bristvara eller om efterfrågan på den är hög, stiger priset eftersom de som vill köpa är villiga att konkurrera genom att erbjuda högre priser. Om en kryptovaluta däremot finns i överflöd och/eller om efterfrågan är låg, faller priserna rätt naturligt.

Omnämnande i media

Hur kryptovalutor omtalas i medier betyder oerhört mycket för dess värde. Om kryptovalutor omtalas väl av kända namn så stiger dess värde ofta dramatiskt då förtroendet helt enkelt ökar och fler väljer att investera i valutorna. Om det däremot är så att kryptovalutor omtalas negativt så minskar förtroendet blixtsnabbt och människor försöker sälja sina digitala tillgångar så snabbt som möjligt, vilket leder till att priset sjunker.

Produktionskostnad

Naturligtvis finns det vissa produktionskostnader som uppstår när kryptovalutor utvinns. De direkta kostnaderna för resurser som används till utvinningen av kryptovalutan är det som avgör dess värde. Med det sagt så ju högre produktionskostnader, desto högre myntvärde.

Hur köper man kryptovaluta?

Idag kan vem som helst i praktiken handla med kryptovaluta. Det första steget är att bestämma vilken plattform som ska användas för ens handel. De alternativ som finns är mäklare och börser.

Mäklare erbjuder sätt att handla med kryptovaluta, så väl som andra finansiella tillgångar som aktier, fonder och obligationer. Dessa plattformar tenderar att erbjuda rätt låga handelskostnader, men tyvärr något färre kryptofunktioner.

Börser är plattformar där köpare och säljare möts för att handla kryptovalutor. Börser har ofta relativt låga avgifter, men däremot tenderar de att ha mer komplexa gränssnitt, fler handelstyper och avancerade diagram, vilket kan försvåra investeringar för nybörjare.

När du har valt plattform är nästa steg att finansiera ditt konto så att du kan börja handla. De flesta kryptobörser låter individer köpa valutor med vanliga Fiat-valutor, som SEK, med sina betal- eller kreditkort. Vissa plattformar accepterar även överföringar med Paypal och andra smarta betallösningar samt vanliga banköverföringar.

En viktig faktor att tänka på oavsett plattform är avgifterna. Dessa inkluderar potentiella insättnings- och uttagstransaktionsavgifter plus handelsavgifter. Avgifterna kommer att variera beroende på betalningsmetod och plattform, vilket är något man bör undersöka i början.

Är kryptovalutor bra investeringar?

Många investerare ser kryptovalutor som långsiktiga investeringar. Vissa investerare hävdar till och med att de aldrig kommer sälja sin kryptovaluta eftersom de tror att kryptovaluta kommer att ersätta både guld och fiat-valuta. Kryptovalutor har dock drabbats av flera nedgångar, vilket har fått tusentals investerare världen över att gå med stora förluster.

Å andra sidan ser vissa kryptoinvesterare kryptovalutor som kortsiktiga investeringar. Dessa investerare bryr sig mindre om kryptovalutornas användbarhet, och mer om myntens prishistorik. Till exempel är det många kortsiktiga kryptoinvesterare som investerar i Dogecoin, som inte har någon konkurrensfördel gentemot andra mer etablerade kryptovalutor. Dogecoins har alltså väldigt hög volatilitet, vilken kan resultera i snabba vinster för kortsiktiga investerare.

Med det sagt finns det inget entydigt svar på huruvida kryptovalutor är bra investeringar eller inte. Det beror helt och hållet på vem man frågar. Oavsett så bör man innan man investerar förstå vad det är man investerar i. Men detta gäller ju egentligen för alla sorters investeringar.

Fördelar med kryptovaluta

 • Skyddad mot inflation: Inflationen leder till att många valutors värde sjunker med tiden. Men eftersom nästa varje kryptovaluta lanseras med ett fast belopp, ökar dess pris så att det håller jämna steg med marknaden och på så sätt skyddar det på lång sikt mot inflation.
 • Decentraliserad: Många individer börjar trotsa de traditionella finanssystemen eftersom de är så hårt reglerade och det är svårt att veta huruvida de är transparenta eller inte. Kryptovalutor däremot är decentraliserade, vilket gör att man slipper dessa bekymmer.
 • Sekretess och säkerhet: Blockchain är baserad på distinkta matematiska problem som är otroligt svåra att avkoda. Detta gör i sin tur kryptovaluta mer stabila än vanliga digitala transaktioner. Dessutom används pseudonymer som inte är kopplade till någon användare för transaktioner med kryptovalutor, vilket ökar både säkerheten och integriteten.
 • Öppet dygnet runt: Kryptomarknaderna är alltid öppna, något man inte kan räkna med att traditionella banker har. Med mynt som bryts och transaktioner som registreras dygnet runt behöver man alltså inte vänta på att en börs ska öppna eller på att en bank ska behandla din utländska överförsel.

Nackdelar med kryptovaluta

 • Komplexa tillgångar: Att förstå sig på kryptovaluta kräver både väldigt mycket tid och väldigt mycket ansträngning. Om man dessutom inte är särskilt teknisk så blir det ännu svårare att förstå sig på världen inom kryptovaluta.
 • Hög volatilitet: Kryptovalutor kan vara en extremt volatil investering, för även om priset på en kryptovaluta kan stiga till svindlande höjder, kan de också krascha lika snabbt. Vill man få stabila avkastningar är kryptovalutor kanske inte det bästa alternativet.
 • Skalbarhetsproblem: Visst fungerar digitala valutor blixtsnabbt, men dem gör det endast till en viss punkt. Det finns kapacitetsbegränsningar som saktar ner hastigheten med vilken transaktioner kan bearbetas, och detta är något som måste förbättras innan kryptovalutor ska bli ännu mer allmänt erkända.

Slutord

Kryptovaluta är ett spännande och fortfarande relativt nytt koncept med kraften att fundamentalt förändra hela det globala finanssystemet till det bättre. Men även om kryptovalutor är baserad på moderna och demokratiska principer, så är det fortfarande ett tekniskt projekt som pågår. För de som väljer att handla med kryptovalutor är det därför superviktigt att vara insatt i de potentiella risker som faktiskt finns. Även om transaktioner med kryptovalutor i sig är snabbare, billigare, säkrare och bekvämare, så finns det fortfarande några nackdelar man måste ha i åtanke. Till exempel är de oerhört volatila, vilket till viss del kan generera stora vinster, men likaså kan det resultera i katastrofala förluster.